Xizmatlar

Onlayn test topshirish

Xohlagan vaqtda onlayn test topshirish. Yakunlanmagan nazoratlarni to'xtab qolgan joyidan davom ettirish mumkin.


Natijalar tahlili

Bir necha marta test topshirilgandan so'ng test natijlarini grafik va jadval ko'rinishda tahlil qilish mumkin.


Natijalar tarixi

Nazorat natijalari tizimda doim saqlanadi. Ushbu natijalarni xohlagan paytda ko'rish va tahlil qilish mumkin.


Elektron resurslar

Test natijalaringiz asosida tizim fanning yaxshi o'zlashtirilmagan mavzulari bo'yicha o'quv materiallarini taklif etadi.


Qo'llab quvvatlash

Biz imkon doirasida foydalanuvchilarning barcha savollarga javob beramiz hamda ulardan tizimni rivojlantirish bo'yicha takliflarni kutamiz.


Foydalanuvchilar

Individual foydalanuvchilar

Imkoniyatlar

 • Test topshirish
 • Natijalarni ko'rish
 • Natijalarni tahlil qilish
 • Test savolini yechishda yordam olish
 • Elektron resurslardan foydalanish

Repetitorlar

Imkoniyatlar

 • Yangi fan qo'shish, tahrirlash
 • Fan mazmunini shakllantirish
 • Yangi test qo'shish, tahrirlash
 • Guruh yaratish
 • Guruh a'zolarini shakllantirish
 • Guruh a'zolarini boshqarish
 • Guruhdan nazorat olish
 • Nazorat natijalari bo'yicha hisobot olish
 • Nazorat natijalarini ko'rish
 • Nazorat natijalarini tahlil qilish
 • Yangi nazorat qo'sish
 • Variant generatsiya qilish
 • Test savollarni turlicha filterlash

Ta'lim muassasalari

Imkoniyatlar

 • Yangi fan qo'shish, tahrirlash
 • Fan mazmunini shakllantirish
 • Yangi test qo'shish, tahrirlash
 • Guruh yaratish
 • Guruh a'zolarini shakllantirish
 • Guruh a'zolarini boshqarish
 • Guruhdan nazorat olish
 • Nazorat natijalari bo'yicha hisobot olish
 • Nazorat natijalarini ko'rish
 • Nazorat natijalarini tahlil qilish
 • Yangi nazorat qo'sish
 • Variant generatsiya qilish
 • Test savollarni turlicha filterlash

Mualliflar

Imkoniyatlar

 • Yangi fan qo'shish, tahrirlash
 • Fan mazmunini shakllantirish
 • Yangi test qo'shish, tahrirlash

Lavhalar

Hisobot ko'rinishi...(Turli ko'rinishdagi hisobotlar mavjud.)
O'zlashtirish tahlili... (Kunma-kun, oyma-oy, yilma-yil o'zlashtirish dinamikasini ko'rish mumkin. Shuningdek fan, bob, mavzu kesimida o'zlashtirishni ko'rish mumkin.)
Nazorat jarayoni...